Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Crebiso Solutions s.r.o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
289 310 € 158 159 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 687€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
272 845€ 156 472€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 465€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
284 517 € 138 681 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
500€ 442€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 432€ 19 578€
11
C.
Služby
209 342€ 105 398€
12
D.
Osobné náklady
22 481€ 5 660€
13
E.
Dane a poplatky
468€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 522€ 4 585€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 772€ 3 018€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 793 € 19 478 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
42 571 € 32 741 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 474 € 132 €
31
M.
Nákladové úroky
1 306€
32
N.
Kurzové straty
5€ 19€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
163€ 113€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 474 € -132 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 319 € 19 346 €
36
P.
Daň z príjmov
3 160€ 4 492€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
159 € 14 854 €