Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CreativneRiesenia, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 111 314 € 538 518 € 440 495 € 289 310 € 158 159 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 687€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 071 170€ 537 668€ 428 145€ 272 845€ 156 472€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
15 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 144€ 850€ 12 350€ 16 465€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 188 031 € 568 319 € 440 583 € 284 517 € 138 681 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 885€ 500€ 442€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
644€ 11 206€ 19 935€ 20 432€ 19 578€
11
C.
Služby
1 066 545€ 479 933€ 349 069€ 209 342€ 105 398€
12
D.
Osobné náklady
15 818€ 28 386€ 21 866€ 22 481€ 5 660€
13
E.
Dane a poplatky
231€ 502€ 528€ 468€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 428€ 33 277€ 25 172€ 22 522€ 4 585€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 123€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
47 359€ 1 198€ 13 395€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 883€ 13 817€ 8 733€ 8 772€ 3 018€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-76 717 € -29 801 € -88 € 4 793 € 19 478 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
3 981 € 46 529 € 57 256 € 42 571 € 32 741 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
789 € 2 113 € 1 426 € 1 474 € 132 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
538€ 1 914€ 1 207€ 1 306€
32
N.
Kurzové straty
22€ 5€ 19€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
251€ 199€ 197€ 163€ 113€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-789 € -2 113 € -1 426 € -1 474 € -132 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-77 506 € -31 914 € -1 514 € 3 319 € 19 346 €
36
P.
Daň z príjmov
209€ 3 521€ 3 160€ 4 492€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-77 715 € -31 914 € -5 035 € 159 € 14 854 €