Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Crebiso Solutions s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
538 518 € 440 495 € 289 310 € 158 159 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 687€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
537 668€ 428 145€ 272 845€ 156 472€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
850€ 12 350€ 16 465€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
568 319 € 440 583 € 284 517 € 138 681 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 885€ 500€ 442€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 206€ 19 935€ 20 432€ 19 578€
11
C.
Služby
479 933€ 349 069€ 209 342€ 105 398€
12
D.
Osobné náklady
28 386€ 21 866€ 22 481€ 5 660€
13
E.
Dane a poplatky
502€ 528€ 468€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 277€ 25 172€ 22 522€ 4 585€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 198€ 13 395€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 817€ 8 733€ 8 772€ 3 018€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-29 801 € -88 € 4 793 € 19 478 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
46 529 € 57 256 € 42 571 € 32 741 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 113 € 1 426 € 1 474 € 132 €
31
M.
Nákladové úroky
1 914€ 1 207€ 1 306€
32
N.
Kurzové straty
22€ 5€ 19€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
199€ 197€ 163€ 113€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 113 € -1 426 € -1 474 € -132 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-31 914 € -1 514 € 3 319 € 19 346 €
36
P.
Daň z príjmov
3 521€ 3 160€ 4 492€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-31 914 € -5 035 € 159 € 14 854 €