Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 334 435 € 691 257 € 415 636 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 135 853 € 604 948 € 378 674 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
9 403 € 9 004 € 1 935 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
9 403 € 9 004 € 1 935 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 126 450 € 595 944 € 376 738 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
42 078 € 42 078 € 42 078 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 332 € 2 332 € 2 796 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
389 886 € 220 722 € 230 014 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
182 769 € 130 012 € 35 091 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
18 456 € 39 288 € 60 121 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
232 128 € 143 388 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
258 801 € 18 123 € 6 639 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
192 490 € 78 972 € 32 308 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
21 037 € 15 857 € 17 077 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
21 037 € 15 857 € 17 077 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
9 379 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 830 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
7 549 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 287 € 7 320 € 4 302 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
85 € 127 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
402 € 1 544 € 2 653 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 800 € 5 649 € 1 649 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
158 788 € 55 795 € 10 928 €
087
2.
Ceniny
(213))
46 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
158 788 € 55 795 € 10 883 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
6 091 € 7 337 € 4 655 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
6 091 € 7 337 € 4 655 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
1 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 334 435 € 691 257 € 415 636 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 563 651 € -1 636 717 € -1 724 804 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 563 651 € -1 636 717 € -1 724 804 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 636 717 € -1 739 818 € -1 712 844 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
73 067 € 103 101 € -11 960 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 898 085 € 2 327 974 € 2 057 285 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 581 576 € 1 641 576 € 1 731 576 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 581 576 € 1 641 576 € 1 731 576 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 135 853 € 604 948 € 295 518 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
1 135 853 € 604 948 € 295 518 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
163 150 € 59 795 € 14 883 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
8 788 € 5 565 € 10 653 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
154 363 € 54 230 € 4 230 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
17 506 € 21 656 € 15 308 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 796 € 97 € 14 745 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
14 710 € 21 519 € 218 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
40 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
345 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 83 155 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
83 155 €