Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEOFFREY s. r. o. [zrušená]

2018 2017
01.01.2018
31.08.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 026 € 11 466 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 026 € 11 466 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 026 € 11 466 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 026 € 11 466 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 026 € 11 466 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 493 € 3 493 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 001 € 5 001 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 001 € 5 001 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 508 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-1 508 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 533 € 7 973 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
1 533 € 7 973 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 500 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 533 € 1 473 €