Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
30 842 € 47 740 € 48 024 € 17 540 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
146€ 420€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 621€ 47 320€ 48 024€ 17 540€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
25 698 € 32 255 € 27 318 € 5 539 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
409€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 420€ 9 264€ 2 760€ 1 033€
11
C.
Služby
11 271€ 12 072€ 17 551€ 1 418€
12
D.
Osobné náklady
5 732€ 5 941€ 6 171€ 3 004€
13
E.
Dane a poplatky
170€ 282€ 187€ 32€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 743€ 3 742€ 312€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
953€ 954€ 337€ 52€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 144 € 15 485 € 20 706 € 12 001 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 667 € 26 404 € 27 713 € 15 089 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 062 € 1 049 € 235 € 45 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 061€ 1 049€ 235€ 45€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 062 € -1 049 € -235 € -45 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 082 € 14 436 € 20 471 € 11 956 €
36
P.
Daň z príjmov
795€ 3 270€ 4 433€ 2 602€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 287 € 11 166 € 16 038 € 9 354 €