Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
41 359 € 45 515 € 25 934 € 57 488 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 359€ 45 515€ 25 559€ 57 488€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
375€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
39 356 € 47 086 € 27 813 € 54 890 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 651€ 30 488€ 16 978€ 2 370€
11
C.
Služby
6 501€ 4 337€ 1 653€ 46 241€
12
D.
Osobné náklady
13 081€ 11 495€ 8 328€ 6 279€
13
E.
Dane a poplatky
198€ 72€ 212€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 727€ 694€ 347€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
198€ 295€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 003 € -1 571 € -1 879 € 2 598 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 207 € 10 690 € 6 928 € 8 877 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
770 € 243 € 168 € 99 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
475€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
295€ 243€ 168€ 99€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-770 € -243 € -168 € -99 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 233 € -1 814 € -2 047 € 2 499 €
36
P.
Daň z príjmov
224€ 651€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 009 € -1 814 € -2 047 € 1 848 €