Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IMMOBILIARE SK j. s. a.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
6 000 € 46 000 € 8 615 € 23 582 € 11 793 € 281 811 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 000€ 46 000€ 8 615€ 23 581€ 11 617€ 31 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
250 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 176€ 11€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
4 433 € 43 550 € 7 738 € 22 228 € 10 058 € 276 293 € 2 257 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
55€ 64€
11
C.
Služby
893€ 40 550€ 6 988€ 22 228€ 10 058€ 33 675€ 2 193€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
540€ 59€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 000€ 3 000€ 750€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
242 500€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 567 € 2 450 € 877 € 1 354 € 1 735 € 5 518 € -2 257 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 107 € 5 450 € 1 627 € 1 353 € 1 559 € -2 730 € -2 257 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
30 000 € 30 000 € 10 000 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
30 000€ 30 000€ 10 000€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
30 138 € 30 108 € 108 € 10 108 € 102 € 102 € 65 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
30 000€ 30 000€ 10 000€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
138€ 108€ 108€ 108€ 102€ 102€ 65€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-138 € -108 € -108 € -108 € -102 € -102 € -64 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 429 € 2 342 € 769 € 1 246 € 1 633 € 5 416 € -2 321 €
36
P.
Daň z príjmov
214€ 492€ 228€ 187€ 343€ 1 137€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 215 € 1 850 € 541 € 1 059 € 1 290 € 4 279 € -2 321 €