Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FK Dubnica nad Váhom s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
481 219 € 443 400 € 409 295 € 471 261 € 309 770 € 107 594 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
15 100€ 9 257€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
140 344€ 209 771€ 167 002€ 370 535€ 279 586€ 104 620€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
16 700€ 23 881€ 12 310€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
340 875€ 233 629€ 225 593€ 61 745€ 8 617€ 2 974€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
538 678 € 437 050 € 465 137 € 432 336 € 298 428 € 130 550 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 507€ 54€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
125 537€ 49 988€ 16 717€ 26 857€ 59 315€ 25 538€
11
C.
Služby
169 927€ 99 719€ 142 567€ 186 590€ 165 725€ 104 836€
12
D.
Osobné náklady
135 641€ 168 832€ 179 309€ 165 726€ 67 815€ 66€
13
E.
Dane a poplatky
507€ 538€ 655€ 2 204€ 1 153€ 110€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
104 885€ 107 356€ 107 356€ 13 471€ 2 641€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 658€ 22 029€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 181€ 10 617€ 1 875€ 2 952€ 1 725€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-57 459 € 6 350 € -55 842 € 38 925 € 11 342 € -22 956 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-155 120 € 60 064 € 7 718 € 159 681 € 63 749 € -25 754 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
297 € 2 030 € 1 819 € 2 879 € 832 € 50 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
28€ 1 691€ 1 543€ 2 531€ 608€
32
N.
Kurzové straty
9€ 8€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
269€ 339€ 276€ 339€ 216€ 50€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-297 € -2 030 € -1 819 € -2 879 € -831 € -50 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-57 756 € 4 320 € -57 661 € 36 046 € 10 511 € -23 006 €
36
P.
Daň z príjmov
772€ 4 876€ 1 250€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-57 756 € 3 548 € -57 661 € 31 170 € 9 261 € -23 006 €