Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Soraida s.r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/28/2018
  • Spisová značka 31K/28/2018
  • Prvý a posledný záznam 21.12.2018 - 19.3.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
7.1.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
27.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
15.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
23.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
18.9.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
5.8.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
25.7.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
19.7.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
11.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
18.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
27.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
18.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
12.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
11.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický