Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Soraida s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/28/2018
  • Spisová značka 31K/28/2018
  • Prvý a posledný záznam 21.12.2018 - 5.8.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5.8.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
25.7.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
19.7.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
11.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
18.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
27.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Čečejovce Košický
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
18.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
12.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický
11.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čečejovce Košický