Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 164 € 831 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 989 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
2 989 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 989€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 098 € 754 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
20 098 € 754 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 565€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 533€ 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
77 € 77 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
77€ 77€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 164 € 831 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 347 € -925 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-925 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-925€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
11 272 € -925 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 817 € 1 756 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
12 817 € 1 756 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
4 571 € 256 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 571€ 256€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500€ 1 500€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 136€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 610€