Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
75 970 € 54 905 € 79 554 € 103 490 € 105 740 € 21 896 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75 944€ 46 575€ 76 687€ 103 340€ 105 712€ 21 896€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
319€ 274€ 150€ 28€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26€ 8 011€ 2 593€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
87 144 € 80 022 € 78 771 € 115 582 € 91 479 € 24 124 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
34 675€ 30 504€ 34 487€ 42 260€ 47 995€ 12 379€
11
C.
Služby
25 801€ 15 378€ 11 074€ 22 191€ 27 936€ 6 966€
12
D.
Osobné náklady
25 421€ 32 497€ 31 158€ 27 301€ 14 892€ 4 524€
13
E.
Dane a poplatky
546€ 570€ 507€ 508€ 503€ 215€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
319€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
701€ 754€ 1 545€ 23 322€ 153€ 40€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-11 174 € -25 117 € 783 € -12 092 € 14 261 € -2 228 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 468 € 693 € 31 126 € 38 889 € 29 781 € 2 551 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 165 € 89 € 128 € 160 € 58 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
691€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474€ 89€ 128€ 160€ 58€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 165 € -89 € -128 € -160 € -58 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-12 339 € -25 206 € 655 € -12 252 € 14 203 € -2 233 €
36
P.
Daň z príjmov
3 051€ 3 110€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-12 339 € -25 206 € 655 € -15 303 € 11 093 € -2 233 €