Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOMMAT s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
233 144 € 844 935 € 1 425 068 € 1 396 133 € 1 392 535 € 394 215 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 530€ 9 891€ 20 878€ 35 035€ 1 876€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
123 490€ 805 541€ 1 308 678€ 1 322 680€ 1 349 918€ 392 339€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
100 883€ 12 000€ 18 750€ 43 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 771€ 22 864€ 87 749€ 9 575€ 7 582€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
359 074 € 1 151 563 € 1 389 660 € 1 352 281 € 1 355 563 € 312 299 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 034€ 14 208€ 11 940€ 20 538€ 922€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
30 208€ 792 836€ 885 104€ 370 238€ 359 069€ 57 909€
11
C.
Služby
174 808€ 154 895€ 231 690€ 682 490€ 749 368€ 242 158€
12
D.
Osobné náklady
14 709€ 98 515€ 220 354€ 194 466€ 195 118€ 6 231€
13
E.
Dane a poplatky
8€ 1 504€ 2 268€ 1 867€ 3 185€ 245€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 574€ 71 516€ 42 062€ 27 697€ 4 798€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
118 626€ 16 875€ 29 896€ 47 000€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 141€ 8 388€ 6 140€ 2 218€ 588€ 36€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-125 930 € -306 628 € 35 408 € 43 852 € 36 972 € 81 916 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-81 526 € -144 694 € 187 567 € 278 890 € 255 978 € 93 226 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
12 282 € 31 087 € 25 988 € 19 603 € 10 186 € 3 613 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 768€ 17 806€ 14 374€ 8 432€ 3 519€ 401€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 514€ 13 281€ 11 614€ 11 171€ 6 666€ 3 212€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-12 282 € -31 087 € -25 988 € -19 603 € -10 186 € -3 613 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-138 212 € -337 715 € 9 420 € 24 249 € 26 786 € 78 303 €
36
P.
Daň z príjmov
11 942€ 11 823€ 10 628€ 16 981€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-138 212 € -337 715 € -2 522 € 12 426 € 16 158 € 61 322 €