Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 637€ 222€ 300€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
55€ 55€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
55€ 55€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 582€ 167€ 300€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
63€ 82€ 94€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
3 519€ 85€ 206€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 637€ 222€ 300€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 415€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
3 415€ 0€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
222€ 222€ 300€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
222€ 222€ 300€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
222€ 222€ 300€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 637€ 222€ 300€