Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
29 974 € 25 452 € 21 071 € 5 060 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
9 018 € 9 018 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
9 018 € 9 018 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 018€ 9 018€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
20 956 € 16 434 € 21 071 € 5 060 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 474 € 2 974 € 7 915 € 4 878 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
35€ 35€ 3 936€ 2 758€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 859€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 439€ 2 939€ 2 120€ 2 120€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 482 € 13 460 € 13 156 € 182 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 482€ 13 460€ 13 156€ 182€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
29 974 € 25 452 € 21 071 € 5 060 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
16 408 € 15 698 € 13 665 € 272 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 000€ -5 000€ -5 000€ -5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
669€ 670€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 903€ 12 996€ 272€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
836 € 2 032 € 13 393 € 272 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 566 € 9 754 € 7 406 € 4 788 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 192 € 9 753 € 7 406 € 4 788 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
178€ 178€ 154€ 1 069€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
195€ 195€ 2 989€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
954€ 540€ 3 648€ 73€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 865€ 8 840€ 615€ 3 646€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 374€ 1€