Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Strážovské vrchy

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
134€
06
513
Náklady na reprezentáciu
47€
07
518
Ostatné služby
2 337€ 801€ 4 800€
24
549
Iné ostatné náklady
585€ 62€ 42€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 064€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
45 167€ 863€ 4 842€
Výnosy
53
644
Úroky
16€ 6€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
9 625€ 500€ 4 842€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 090€ 1 887€
73
691
Dotácie
32 439€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
45 170€ 2 392€ 4 842€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
3€ 1 529€ 0€
76
591
Daň z príjmov
3€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 529€ 0€