Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
54 939 € 54 939 € 54 939 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
54 939 € 54 939 € 54 939 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 800 € 10 800 € 10 800 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 800€ 10 800€ 10 800€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
44 139 € 44 139 € 44 139 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
44 139€ 44 139€ 44 139€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
54 939 € 54 939 € 54 939 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 939 € 4 939 € 4 939 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-61€ -61€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-61 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
50 000 € 50 000 € 50 000 €
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ 50 000€ 50 000€