Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hilbi Health s.r.o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.08.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 171 € 12 238 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 012 € 11 773 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
35 947 € 2 509 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
32 210 € 2 500 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
32 210€ 2 500€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 728€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9€ 9€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 065 € 9 264 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 975€ 2 500€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90€ 6 764€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
159 € 465 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
159€ 465€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 171 € 12 238 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 659 € 5 415 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 000 € 4 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
915 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
915€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
13 744 € 915 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 512 € 6 823 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
17 512 € 6 823 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
12 890 € 6 272 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 890€ 6 272€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 322€ 551€