Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.08.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 866 715 € 41 360 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 866 715€ 41 360€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 147 523 € 53 107 € 10 265 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
65 512€
10
B.2
Služby
1 082 011€ 53 107€ 10 265€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
719 192 € -11 747 € -10 265 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
42 598 € 27 424 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 810€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
25 408€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 380€
17
D
Dane a poplatky
563€ 1 335€ 66€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
206 573€ 26 616€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
214 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
213 225€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 392€ 3 347€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 538€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
444 312 € -62 167 € -10 331 €
39
N
Nákladové úroky
20 942€ 4 043€
41
O
Kurzové straty
1 608€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 222€ 5 854€ 8€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-29 164 € -11 505 € -8 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
415 148 € -73 672 € -10 339 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
85 443 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
85 443€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
329 705 € -73 672 € -10 339 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
415 148 € -73 672 € -10 339 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
329 705 € -73 672 € -10 339 €