Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MSM pre ľudí, o.z.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'MSM pre ľudí, o.z., Dubnica nad Váhom'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť mládeži v ich telesnom rozvoji (pre mládež 9. ročníka Kadeti, v tom aby trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe)
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € podpora motokros, organizovanie súťaže, či podujatia, na ktorých budú prevádzané športové výkony deti a mládeže, materiálo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € materiálovo-technické zabezpečenie fungovania folkórneho súboru, prezentácia kultúrnych hodnôt (ľudové piesne, tradičné ľudové tance) na podujatí Slovenské hody v Paríži
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € úhrad nákladov súvisiacich s materiálovo-technickým zabezpečením fungovanie futbalového klubu, najmä na nákup futbalových bránok, lôpt, dresov, ktoré budú slúžiť na podporu a rozvoj mládežníckeho futbalu v meste Bojnice
b) podpora a rozvoj športu 472 € úhrada nákladov súvisiacich s prenájmom telocvične pre sálový futbal
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € rehabilitačné cvičenia a na zvýšené náklady na hygienu
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € rehabilitačné cvičenia a rekondično-relaxačné cvičenia
b) podpora a rozvoj športu 500 € úhrada nákladov súvisiacich s materiálovo-technickým zabezpečením fungovanie futbalového klubu (prostriedky budú použité na organizáciu, podporu a fungovanie mládežnických tímov klubu, zvyšovanie kvality tréningového procesu prostredníctvom technického vybavenia)
b) podpora a rozvoj športu 250 € úhrada nákladov súvisiacich s materiálovo-technickým zabezpečením fungovanie hokejového klubu (prostriedky budú použité na organizáciu, podporu a fungovanie mládežnických tímov klubu, zvyšovanie kvality tréningového procesu prostredníctvom technického vybavenia)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € zmiernenie sociálnej situácie (nákup potravín, drogérie a ošatenie)
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € úhrada nákladov súvisiacich s materiálovo-technickým zabezpečením fungovanie futbalového klubu (prostriedky budú použité na organizáciu, podporu a fungovanie mládežnických tímov klubu, zvyšovanie kvality tréningového procesu prostredníctvom technického vybavenia)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € rehabilitačné cvičenia a rekondično-relaxačné cvičenia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € rehabilitačné cvičenia a rekondično-relaxačné cvičenia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € úhrada nákladov liečby v zahraničí, rehabilitácie, terapie
Spolu 15 722 €