Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 189 681 € 388 062 € 389 926 € 366 382 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 500 € 327 747 € 327 734 € 318 375 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 500 € 327 747 € 327 734 € 318 375 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
322 872€ 322 859€ 315 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 375€ 3 375€ 3 375€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 500€ 1 500€ 1 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 188 181 € 60 315 € 62 192 € 48 007 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
29 332 458 € 2 000 € 17 380 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
29 332 458 € 2 000 € 16 780 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 332 458€ 16 780€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
600€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
855 723 € 58 315 € 44 812 € 48 007 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
855 723€ 58 315€ 44 812€ 48 007€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 189 681 € 388 062 € 389 926 € 366 382 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
25 788 549 € 386 103 € 384 776 € 49 340 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 54 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-6 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 000 € 12 000 € 6 000 € 6 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 000€ 12 000€ 6 000€ 6 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
314 103 € 312 776 € -10 659 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
314 103€ 312 776€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 659€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 402 446 € 1 327 € 329 435 € -10 660 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 401 132 € 1 959 € 5 150 € 317 042 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 090 € 0 € 312 648 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16 090€ 312 648€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 385 042 € 1 959 € 5 150 € 4 394 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 380 222 € 396 € 390 € 2 462 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 380 222€ 396€ 390€ 2 462€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 729€ 1 500€ 4 063€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
336€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 215€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 477€ 634€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
63€ 63€ 63€ 1 932€