Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 000€ 16 780€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 030 € 16 780 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 780€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 910 € 581 € 5 722 € 6 274 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 301€ 581€ 5 722€ 6 247€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 609 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 427€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 182€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
27€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-12 910 € 1 449 € 11 058 € -6 274 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-4 301 € 1 419 € 11 058 € -6 247 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 077 878 € 12 € 325 000 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29 332 458€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
790 750 € 0 € 325 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
790 750€ 325 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
954 670€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 662 522 € 134 € 5 988 € 4 388 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 662 383€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 5 669 € 4 302 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 669€ 4 302€
52
O.
Kurzové straty
125€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139€ 134€ 194€ 86€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
25 415 356 € -122 € 319 012 € -4 385 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 402 446 € 1 327 € 330 070 € -10 659 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
635 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
635€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 402 446 € 1 327 € 329 435 € -10 660 €