Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O.C.E.A.N. s.r.o. v likvidácii [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  1.4.2019
 • Likvidátor Milan Púček
  Jána Stražana 1236/7
  013 01  Teplička nad Váhom
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
 • Spoločnosť v likvidácii O.C.E.A.N. s.r.o. v likvidácii
  IČO: 51142864
  A. Bernoláka 60
  010 01  Žilina
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68814/L

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.2.2019, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 1.2.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
O.C.E.A.N. s.r.o. v likvidácii 1.2.2019

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.2.2019
Výmaz 6.2.2020