Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O.C.E.A.N. s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017
01.02.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
554 397 € 3 006 861 € 4 997 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
554 397 € 3 006 861 € 4 997 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
507 287 € 503 924 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
507 287€ 503 924€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
47 110 € 2 502 937 € 4 997 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
47 110€ 2 502 937€ 4 997€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
554 397 € 3 006 861 € 4 997 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
553 703 € 2 472 456 € 4 312 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
501 000 € 501 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
501 000€ 501 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
50 100€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 267€ -688€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 336 € 1 972 144 € -688 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
694 € 534 405 € 685 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
694 € 534 405 € 685 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
630€ 8 189€ 685€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
64€ 526 216€