Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
715 018 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 900 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
14 900 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 900€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
699 722 € 5 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
470 091 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
462 845 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
462 845€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 246€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
229 631 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
207 980€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
21 651€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
396 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
396€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
715 018 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-160 042 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-165 042 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
875 060 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
13 417 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 417€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
838 207 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
546 784 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
546 784€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 400€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 179€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 927€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 193€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
232 724€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 796 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 796€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 640€