Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
12 937€ 666€ 4 118€ 21 268€ 2 736€
02
502
Spotreba energie
0€ 2 381€ 6 150€ 4 981€
04
511
Opravy a udržiavanie
337€ 0€ 755€ 0€ 206€
05
512
Cestovné
1 629€ 2 012€ 6 885€ 1 320€ 1 853€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 005€ 961€ 2 681€ 11 948€ 1 764€
07
518
Ostatné služby
218 501€ 153 610€ 931 913€ 915 542€ 250 365€ 500€
08
521
Mzdové náklady
49 212€ 25 961€ 52 908€ 89 011€ 71 983€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
17 091€ 9 105€ 17 857€ 29 356€ 24 235€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 045€ 599€ 1 405€ 1 886€ 439€
15
538
Ostatné dane a poplatky
251€ 33€ 141€ 196€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
11€ 311€ 862€ 0€ 30€
19
544
Úroky
24 289€ 27 308€ 47 268€ 33 813€ 1 169€
20
545
Kurzové straty
20€ 12€ 26€ 13€ 7€
21
546
Dary
0€ 45 700€ 139 000€
22
547
Osobitné náklady
30 013€
24
549
Iné ostatné náklady
362€ 545€ 803€ 1 021€ 87€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 000€ 0€ 5 020€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 668€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
360 702€ 221 123€ 1 070 004€ 1 162 244€ 499 524€ 500€
Výnosy
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 2€
55
646
Prijaté dary
0€ 33 031€ 284 767€ 235 488€ 309 563€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 10 681€ 6 700€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
125 035€ 0€ 5 084€ 4 543€ 250€
70
664
Prijaté členské príspevky
21 013€ 18 000€ 11 641€ 6 250€ 3 498€
73
691
Dotácie
274 065€ 274 065€ 1 164 775€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
420 112€ 325 095€ 1 476 948€ 252 983€ 313 311€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
59 411€ 103 972€ 406 944€ -909 262€ -186 213€ -500€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
59 411€ 103 972€ 406 944€ -909 262€ -186 213€ -500€