Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
338 716 € 359 120 € 4 038 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
338 716 € 359 120 € 4 038 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
331 517 € 343 517 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
28 517€ 8 517€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
303 000€ 335 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
400 € 400 € 400 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
400€ 400€ 400€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 799 € 15 203 € 3 638 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 674€ 3 357€ 3 638€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 125€ 11 846€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
338 716 € 359 120 € 4 038 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-38 192 € -17 706 € 4 038 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-22 706 € -962 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 706€ -962€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-20 486 € -21 744 € -962 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
376 908 € 376 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
147 € 76 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
147€ 76€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
376 426 € 376 426 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
802€ 801€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
513€ 512€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
111€ 113€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
375 000€ 375 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
335 € 324 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
335€ 324€