Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 002 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 002 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 664 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 664 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 664 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 338 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 188 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 150 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 002 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 155 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 155 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 847 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 847 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 015 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 015 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
832 €