Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Benice 96

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
137 962€ 110 093€ 105 214€
02
501
Spotreba materiálu
99 185€ 70 341€ 63 919€
03
502
Spotreba energie
38 776€ 39 752€ 41 295€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
213 099€ 88 629€ 63 197€
07
511
Opravy a udržiavanie
160 357€ 33 066€ 13 463€
08
512
Cestovné
30 270€ 31 006€ 30 684€
10
518
Ostatné služby
22 472€ 24 556€ 19 050€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
807 471€ 702 309€ 578 211€
12
521
Mzdové náklady
579 219€ 499 825€ 415 004€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
201 890€ 175 458€ 145 361€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 362€ 27 026€ 17 846€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
388€ 343€ 282€
20
538
Ostatné dane a poplatky
388€ 343€ 282€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 112€ 2 699€ 1 950€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
187€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 112€ 2 699€ 1 763€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
29 563€ 29 476€ 29 780€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 563€ 29 476€ 29 780€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 707€ 1 521€ 1 451€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 707€ 1 521€ 1 451€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
47 898€ 42 983€ 40 385€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
45 956€ 42 115€ 38 282€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 943€ 868€ 2 103€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 240 200€ 978 053€ 820 471€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
71 165€ 78 680€ 71 830€
67
602
Tržby z predaja služieb
71 165€ 78 680€ 71 830€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
7 687€ 9 995€ 10 225€
85
642
Tržby z predaja materiálu
6€ 95€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 681€ 9 900€ 10 225€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
4 228€
110
672
Náhrady škôd
4 228€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 137 511€ 884 800€ 738 360€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
169 431€ 164 667€ 92 465€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
29 563€ 29 476€ 29 780€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
868 453€ 690 154€ 616 114€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
69 914€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
150€ 504€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 220 591€ 973 476€ 820 415€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-19 609€ -4 577€ -57€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-19 609€ -4 577€ -57€