Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia F.P. Mitterbauera (Nadácia Miba)

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia F.P. Mitterbauera (Nadácia Miba), Vráble'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 31 406 € Grantový program Inovácie, vzdelávanie a rozvoj na podporu ambicióznych ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom aktívnej participácii na rozvojových programoch pre zamestnancov spoločnosti Miba Steeltec s.r.o.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Mariňák Juraj, finančná pomoc pre rodinu v nepriaznivej finančnej situácii na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi na každodenný život.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 539 € Pomoc a podpora ľudí so zdrav. postihnutím, OZ KREATIV Plus Klasov.
Spolu 33 445 €