Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
27 867€ 7 501€ 8 496€ 2 668€ 2 833€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 403€ 0€ 267€
05
512
Cestovné
795€ 923€ 3 175€ 1 160€ 141€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 672€ 5 989€ 14 139€ 2 592€ 10 855€
07
518
Ostatné služby
164 051€ 280 028€ 1 292 540€ 892 295€ 154 320€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 100€ 227€ 319€ 0€ 49€
17
542
Ostatné pokuty a penále
300€ 0€ 20€ 10€
19
544
Úroky
0€ 17 340€ 21 775€
20
545
Kurzové straty
0€ 3€
21
546
Dary
0€ 500€ 300€
22
547
Osobitné náklady
8 670€ 0€ 620€
24
549
Iné ostatné náklady
909€ 2 373€ 512€ 658€ 128€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 681€ 2 944€ 2 952€ 2 952€ 246€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
10 029€ 20 173€ 10 804€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 500€ 350€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
227 073€ 320 158€ 1 351 202€ 925 530€ 169 189€
Výnosy
55
646
Prijaté dary
0€ 17 848€ 10 755€ 18 366€
58
649
Iné ostatné výnosy
276 746€ 277 326€ 1 165 970€ 260€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 250€ 15 720€ 82 330€ 8 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
18 155€ 5 517€ 335 373€ 317 688€ 37 247€
70
664
Prijaté členské príspevky
13 515€ 45 869€ 179 089€ 348 387€ 153 580€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
308 416€ 328 961€ 1 714 000€ 759 420€ 217 693€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
81 343€ 8 803€ 362 798€ -166 110€ 48 504€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
81 343€ 8 803€ 362 798€ -166 110€ 48 504€