Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.01.2018
31.08.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
264 983 € 217 239 € 903 049 € 205 655 € 327 155 € 49 068 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
15 010€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
264 973€ 217 239€ 215 828€ 193 309€ 327 155€ 49 068€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
672 211€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10€ 12 346€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
143 975 € 41 437 € 784 559 € 39 135 € 86 053 € 6 097 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 000€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 062€ 998€
11
C.
Služby
143 975€ 37 162€ 220 475€ 9 645€ 64 553€ 6 097€
12
D.
Osobné náklady
48 324€ 16 147€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
500 760€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
213€ 12 345€ 21 500€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
121 008 € 175 802 € 118 490 € 166 520 € 241 102 € 42 971 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
120 998 € 176 015 € -4 637 € 182 666 € 262 602 € 42 971 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
49 € 75 € 194 € 21 € 21 € 7 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
49€ 75€ 194€ 21€ 21€ 7€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-49 € -75 € -194 € -21 € -21 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
120 959 € 175 727 € 118 296 € 166 499 € 241 081 € 42 964 €
36
P.
Daň z príjmov
228€ 384€ 279€ 353€ 506€ 90€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
119 749€ 173 591€ 116 837€ 164 485€ 238 670€ 42 445€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
982 € 1 752 € 1 180 € 1 661 € 1 905 € 429 €