Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BGW Forest s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 026 314 € 3 665 776 € 3 002 954 € 771 594 € 21 682 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 026 314€ 3 659 908€ 2 988 330€ 765 467€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 165€ 21 282€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 868€ 14 624€ 462€ 400€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 004 429 € 3 518 043 € 2 834 320 € 790 328 € 56 213 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 943 623€ 3 487 500€ 2 817 973€ 737 759€ 3 208€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 732€ 4 067€ 4 866€ 1 153€ 5 464€
11
C.
Služby
22 294€ 19 501€ 10 895€ 7 765€ 22 758€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
101€ 89€ 38€ 99€ 118€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 809€ 5 131€ 428€ 6 630€ 9 945€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 425€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 870€ 1 755€ 120€ 497€ 14 720€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
21 885 € 147 733 € 168 634 € -18 734 € -34 531 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
53 665 € 148 840 € 154 596 € 20 955 € -10 148 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
42 373 € 95 840 € 76 595 € 5 365 € 60 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
42 373€ 95 840€ 76 595€ 5 365€ 60€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
76 282 € 76 879 € 85 484 € 7 758 € 872 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 748€ 1 023€ 2 105€ 159€
32
N.
Kurzové straty
74 304€ 75 640€ 83 136€ 6 624€ 640€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
230€ 216€ 243€ 975€ 232€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-33 909 € 18 961 € -8 889 € -2 393 € -812 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-12 024 € 166 694 € 159 745 € -21 127 € -35 343 €
36
P.
Daň z príjmov
31 202€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-12 024 € 166 694 € 128 543 € -21 127 € -35 343 €