Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 5K/13/2021
  • Spisová značka 5K/13/2021
  • Prvý a posledný záznam 13.9.2021 - 20.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
20.1.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
15.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
15.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
1.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
23.11.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
23.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
12.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
12.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
1.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kokava nad Rimavicou Banskobystrický