Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 472 389 € 2 005 976 € 785 818 € 504 776 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 227 € 11 929 € 9 525 € 10 949 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 227 € 11 929 € 9 525 € 10 949 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 227€ 11 929€ 9 525€ 10 949€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 447 162 € 1 993 825 € 776 293 € 493 827 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
210 677 € 736 154 € 374 507 € 148 506 €
035
B.I.1
Materiál
38€ 62€ 63€ 33€
039
B.I.5
Tovar
210 639€ 736 092€ 374 444€ 148 473€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
638 325 € 730 910 € 392 515 € 48 449 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
248 701 € 417 391 € 189 819 € 48 449 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
248 701€ 417 391€ 189 819€ 48 449€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
249 624€ 313 519€ 202 696€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
140 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
598 160 € 526 761 € 9 271 € 296 872 €
072
B.V.1.
Peniaze
189 139€ 151 511€ 4 258€ 270 874€
073
B.V.2.
Účty v bankách
409 021€ 375 250€ 5 013€ 25 998€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
222 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
222€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 472 389 € 2 005 976 € 785 818 € 504 776 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
895 463 € 746 970 € 97 544 € -18 808 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 10 € 10 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 10€ 10€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
735 970 € 86 544 € 10 € -870 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
735 970€ 86 544€ 10€ 10€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-880€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
148 493 € 649 426 € 87 524 € -27 948 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
576 926 € 1 258 186 € 687 742 € 523 584 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
81 552€ 102 828€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
441 848 € 1 133 832 € 687 492 € 523 384 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 358 € 214 011 € 8 406 € 13 841 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 358€ 214 011€ 8 406€ 13 841€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
415 195€ 745 691€ 642 827€ 478 948€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
48€ 69€ 69€ 69€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59€ 38€ 38€ 38€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
188€ 160 523€ 16 652€ 4 988€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 000€ 13 500€ 19 500€ 25 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
32 250 € 250 € 250 € 200 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
32 250€ 250€ 250€ 200€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 276€ 21 276€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
820 € 532 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
820€ 532€