Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 474 742€ 765 959€ 1 186 527€ 398 583€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 335 039€ 747 975€ 1 157 455€ 391 162€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
139 703 € 17 984 € 29 072 € 7 421 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
24 173 € 36 165 € 22 160 € 2 640 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 216€ 24 035€ 7 024€ 1 819€
10
B.2
Služby
11 957€ 12 130€ 15 136€ 821€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
115 530 € -18 181 € 6 912 € 4 781 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 288 € 1 288 € 1 288 € 215 €
13
C.1
Mzdové náklady
960€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
328€
17
D
Dane a poplatky
114€ 111€ 111€ 46€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 155€ 6 916€ 6 916€ 2 882€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
816€ 233€ 1 833€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 385€ 1 415€ 1 181€ 1 169€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
106 404 € -27 678 € -751 € 469 €
41
O
Kurzové straty
1 986€ 37€ 7€ 232€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
356€ 233€ 122€ 53€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 342 € -270 € -129 € -285 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
104 062 € -27 948 € -880 € 184 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 538 € 164 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 538€ 164€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
87 524 € -27 948 € -880 € 20 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
104 062 € -27 948 € -880 € 184 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
87 524 € -27 948 € -880 € 20 €