Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
41 050 € 40 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 500 € 21 314 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 500 € 21 314 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 500€ 21 314€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 550 € 17 973 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 673 € 13 040 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 800€ 13 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
873€ 40€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 877 € 4 933 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 877€ 1 072€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 861€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
713 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
713€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
41 050 € 40 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 876 € 4 041 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-959 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-165 € -959 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
37 174 € 35 959 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 399 € 1 245 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 399€ 1 245€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
31 775 € 34 714 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 208€ 3 605€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 487€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 937€ 3 944€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 333€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 143€ 3 657€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 175€