Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Van Den Bergen s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
04
II.
Výroba
[05+06+07]
226 620 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
226 620€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
217 655 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 924€
10
B.2
Služby
186 731€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 965 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 401 €
17
D
Dane a poplatky
523€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 398€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 642€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-999 €
41
O
Kurzové straty
56€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
128€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-184 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 183 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
608 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
608€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 791 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 183 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 791 €