Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUKRA - SK, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
26 426 € 24 647 € 7 183 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
80€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
26 426€ 24 647€ 7 103€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
27 961 € 24 139 € 4 716 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 495€ 938€ 4 324€
11
C.
Služby
21 220€ 18 212€ 335€
12
D.
Osobné náklady
3 051€ 4 891€
13
E.
Dane a poplatky
98€ 57€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
195€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 535 € 508 € 2 467 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 711 € 5 497 € 2 524 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
92 € 53 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92€ 53€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-92 € -53 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 627 € 455 € 2 467 €
36
P.
Daň z príjmov
95€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 627 € 360 € 2 467 €