Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
50 944 € 20 885 € 38 996 € 2 314 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 187€ 20 875€ 38 996€ 2 314€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 333€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 424€ 10€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
58 182 € 25 914 € 34 812 € 2 127 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 451€ 8 211€ 4 241€ 594€
11
C.
Služby
15 000€ 16 024€ 29 152€ 1 299€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 244€ 216€ 144€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 775€ 1 125€ 751€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 455€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
100€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 157€ 338€ 524€ 234€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-7 238 € -5 029 € 4 184 € 187 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-7 264 € -3 360 € 5 603 € 421 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 807 € 231 € 120 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
837€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
970€ 231€ 120€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 807 € -231 € -120 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-9 045 € -5 260 € 4 064 € 187 €
36
P.
Daň z príjmov
1 000€ 124€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-9 045 € -5 260 € 3 064 € 63 €