Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 459 358€ 1 222 411€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
11 522 290 € 1 222 412 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 459 359€ 1 222 412€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
305€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
62 626€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 132 991 € 778 478 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 280 769€ 631 905€
14
D.
Služby
487 860€ 27 285€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
387 857 € 34 150 €
16
E.1.
Mzdové náklady
283 003€ 24 967€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
99 511€ 8 788€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 343€ 395€
20
F.
Dane a poplatky
16 132€ 9 194€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
880 498€ 72 280€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
880 498€ 72 280€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
79 875€ 3 664€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 389 299 € 443 934 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 690 730 € 563 222 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
99 382 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
99 382 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
99 382€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 080 578 € 177 671 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 080 256 € 117 575 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 080 256€ 117 575€
52
O.
Kurzové straty
3€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
319€ 60 096€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-981 196 € -177 671 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 408 103 € 266 263 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
350 714 € 59 373 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
350 714€ 59 373€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 057 389 € 206 890 €