Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 613 850€ 1 121 451€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
11 637 372 € 1 129 168 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 613 850€ 1 121 451€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 116€ 7 717€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 406€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 210 962 € 806 454 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 985 783€ 609 487€
14
D.
Služby
453 892€ 31 984€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
283 266 € 28 681 €
16
E.1.
Mzdové náklady
206 386€ 20 949€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
72 508€ 7 374€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 372€ 358€
20
F.
Dane a poplatky
15 373€ 8 864€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 378 777€ 114 834€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 378 777€ 114 834€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 866€ 7 716€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
79 005€ 4 888€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 426 410 € 322 714 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
4 174 175 € 479 980 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
107 467 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
106 958 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
106 958€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
509€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 488 729 € 162 237 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 488 439 € 162 103 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 488 439€ 162 103€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
290€ 134€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 381 262 € -162 237 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 045 148 € 160 477 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
328 646 € 47 720 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
328 646€ 47 720€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
716 502 € 112 757 €