Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 060 € 27 500 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 942 € 27 500 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
14 418 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
13 930 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
13 930 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
488 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
10 524 € 27 500 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 524 € 27 500 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
118 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
118 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 060 € 27 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 834 € 27 500 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
-6 972 500 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 €
083
A.I.2.
Zmena základného imania
34 975 000 €
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-41 972 500 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 000 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 000 000 € 2 500 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-8 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 226 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
6 226 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
6 226 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 226 €