Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
685 218 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
687 234 108 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
651 801 016€
05
III.
Tržby z predaja služieb
33 417 757€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-166 518€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 004€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 176 849€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
669 139 625 € 8 628 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
326 346 434€
14
D.
Služby
333 257 444€ 8 028€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
11 363 617 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 811 779€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
252 540€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 734 076€
19
E.4.
Sociálne náklady
565 222€
20
F.
Dane a poplatky
617 507€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-5 835 933€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
-5 835 933€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
184 050€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 939 756€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
266 750€ 600€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 094 483 € -8 628 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
25 448 377 € -8 028 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
138 347 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
67 121 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 248€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
58 873€
42
XII.
Kurzové zisky
71 226€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
102 269 € 38 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 474 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 474€
52
O.
Kurzové straty
71 721€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 074€ 38€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
36 078 € -38 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
18 130 561 € -8 666 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 412 967 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 689 582€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
723 385€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 717 594 € -8 666 €