Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
5 409 € 14 474 € 33 261 € 37 830 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 409€ 14 473€ 33 261€ 37 830€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
7 077 € 13 927 € 30 927 € 38 263 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
790€ 355€
11
C.
Služby
270€ 13 137€ 30 483€ 38 263€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
89€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
6 595€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
212€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 668 € 547 € 2 334 € -433 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 139 € 546 € 2 423 € -433 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 € 307 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
7€ 307€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
302 € 123 € 1 150 € 166 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
105€ 1 024€ 142€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
197€ 123€ 126€ 24€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-295 € -123 € -1 150 € 141 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 963 € 424 € 1 184 € -292 €
36
P.
Daň z príjmov
37€ 302€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 963 € 387 € 882 € -292 €