Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchod Bečica s.r.o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 404 944€ 66 546€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 430 347 € 66 546 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 334 387€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
66 522€
05
III.
Tržby z predaja služieb
70 557€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 403€ 24€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 407 894 € 62 882 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 795 778€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 971€ 599€
14
D.
Služby
183 763€ 62 202€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
302 787 €
16
E.1.
Mzdové náklady
220 770€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
76 901€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 116€
20
F.
Dane a poplatky
6 023€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 502€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 502€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 070€ 81€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
22 453 € 3 664 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
339 432 € 3 721 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
224 € 0 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
224€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 428 € 158 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 428€ 158€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 204 € -158 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 249 € 3 506 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 774 € 736 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 774€ 736€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 475 € 2 770 €