Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 261 € 17 555 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 150 € 4 807 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
6 150 € 4 807 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 150€ 4 807€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 111 € 12 748 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
50 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 944 € 1 497 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 150€ 1 090€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 769€ 13€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
25€ 394€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 167 € 11 201 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 167€ 11 201€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 261 € 17 555 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 180 € 12 940 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
15 000 € 15 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 060 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 240 € -2 060 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 081 € 4 615 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
272 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
272€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 060 € 4 343 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 717€ 4 123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
321€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
982€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40€ 220€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
21 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21€