Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gami Transport s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
46 187 € 900 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 637€ 900€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 550€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
44 836 € 2 960 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 578€ 1 067€
11
C.
Služby
22 419€ 1 012€
12
D.
Osobné náklady
5 315€
13
E.
Dane a poplatky
80€ 339€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 562€ 103€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 295€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 587€ 439€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 351 € -2 060 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
9 640 € -1 179 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
111 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
111€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-111 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 240 € -2 060 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 240 € -2 060 €