Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
390 978 € 489 821 € 135 828 € 17 940 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
188 743 € 239 371 € 66 953 € 12 879 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
188 743 € 239 371 € 66 953 € 12 879 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
188 743€ 239 371€ 66 953€ 12 879€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
200 334 € 250 298 € 68 875 € 5 061 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 000 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
98 002 € 224 568 € 20 275 € 3 295 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
85 633 € 202 299 € 2 964 € 270 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
85 633€ 202 299€ 2 964€ 270€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 855€ 22 479€ 17 311€ 3 025€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-486€ -210€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
102 332 € 25 730 € 44 600 € 1 766 €
072
B.V.1.
Peniaze
102 250€ 25 544€ 44 100€ 1 764€
073
B.V.2.
Účty v bankách
82€ 186€ 500€ 2€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 901 € 152 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 901€ 152€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
390 978 € 489 821 € 135 828 € 17 940 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
40 747 € 29 224 € 28 400 € 2 907 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 224 € 23 383 € -2 093 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 317€ 25 476€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 093€ -2 093€ -2 093€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 523 € 841 € 25 493 € -2 093 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
350 231 € 460 597 € 107 428 € 15 033 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
133 265 € 185 572 € 59 502 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
133 022€ 185 522€ 59 502€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
243€ 50€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
132 506 € 242 790 € 47 912 € 15 033 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 963 € 124 040 € 14 240 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 963€ 124 040€ 14 240€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
56 023€ 110 920€ 25 000€ 15 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 360€ 2 433€ 76€ 17€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 550€ 3 263€ 127€ 12€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 752€ 2 137€ 8 469€ 4€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
858€ -3€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
507 € 127 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
507€ 127€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
83 953€ 32 108€ 14€