Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Euro Renting ACADEMI s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.10.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 319 847 € 558 033 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 319 846€ 558 000€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 260 391 € 546 172 € 420 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
491€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22€
11
C.
Služby
1 246 845€ 542 342€ 415€
12
D.
Osobné náklady
4 320€ 3 330€
13
E.
Dane a poplatky
6 996€ 5€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 717€ 500€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
59 456 € 11 861 € -420 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
72 489 € 15 658 € -415 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
33 576 € 9 615 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
15 891€ 9 615€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 685€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-33 576 € -9 615 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
25 880 € 2 246 € -420 €
36
P.
Daň z príjmov
7 311€ 2 012€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 569 € 234 € -420 €